הקדמה

גרסה זו של הסיפור על סדרי החיים והמוות, אחת מני רבות, הופיעה בספרם של קלרק ויסלר ודיוויד דובל על המיתולוגיה של בני הבלאקפוט.

[התרגום הוא תרגום חופשי]

סדרי החיים והמוות

פעם מזמן היו רק שני אנשים בעולם, איש זקן ואישה זקנה שמם. יום אחד הם שוטטו ופגשו זה את זה.

אמרה אישה זקנה לאיש זקן: "בוא נגיע להסכמה כלשהי; בוא נחליט כיצד אנשים יחיו."

"ובכן," אמר איש זקן, "לי תהיה המילה האחרונה בכל דבר ועניין."

אישה זקנה הסכימה בתנאי שהמילה הלפני אחרונה תהיה שלה.

איש זקן התחיל: "הנשים יעַבּדו את העורות; הן ישפשפו מוח על העורות כדי לרכך אותם, ויגרדו את העורות היטב בכלי גירוד. אבל יעשו זאת מהר, שהרי העבודה לא תהיה קשה."

"לא אסכים לזה," אמרה אישה זקנה. "הן יעבדו את העורות כפי שאמרת; אבל העבודה הקשה תימשך זמן רב, וכך ידעו כולם מיהן העובדות הטובות ביותר."

"ובכן," אמר איש זקן, "לאנשים יהיו עיניים ופיות בפנים, והם יהיו מסודרים מלמעלה למטה."

"לא" אמרה אישה זקנה, "לא נסדר אותם כך. יהיו להם עיניים ופיות בפנים, כפי שאמרת; אבל הם יהיו מסודרים לרוחב."

"ובכן," אמר איש זקן, "לאנשים יהיו עשר אצבעות בכל יד."

"הו, לא!" אמרה אישה זקנה, "זה יותר מדי. הן יפריעו להם. בכל יד יהיו רק ארבע אצבעות ואגודל אחד."

"ובכן," אמר איש זקן, "אנשים יביאו ילדים לעולם. איברי הרבייה שלהם יהיו בטבור."

"לא," אמרה אישה זקנה, "כך תהיה הלידה קלה מדי ולאנשים לא יהיה אכפת מהילדים שלהם. איברי הרבייה יהיו במפשעה."

כך המשיכו לשוחח עד שקבעו את כל הדברים הנוגעים לחיי האנשים. ואז שאלה אישה זקנה מה יקבעו באשר לחיים ולמוות: האם האנשים תמיד יחיו, או שימותו? בעניין זה התקשו השניים להסכים, אבל לבסוף אמר איש זקן: "אגיד לך מה נעשה. אזרוק שבב בפלו1 לתוך המים. אם הוא יצוף – יקומו המתים לתחייה לאחר ארבעה ימים; אם הוא ישקע – ימותו לעד."

איש זקן זרק שבב בפלו למים, והוא צף.

"לא," אמרה אישה זקנה, " לא נחליט בדרך זו. אני אזרוק פנימה אבן. אם היא תצוף –יקומו המתים לתחייה לאחר ארבעה ימים; אם היא תשקע – ימותו לעד."

אישה זקנה זרקה אבן למים, והיא שקעה לקרקעית.

"הנה," אמרה, "מוטב לאנשים למות ולא לקום לתחייה; כי אם יקומו לתחייה, לעולם לא יחמלו זה על זה ולא תהיה אמפתיה בעולם."

"טוב," אמר איש זקן, "כך יהיה."

לאחר זמן מתה בתה של אישה זקנה, והיא הצטערה מאוד על הקביעות שקבעו. היא אמרה לאיש זקן: "בוא נשנה את הדברים שהסכמנו עליהם."

"לא," הוא אמר, "מה שנקבע נקבע."


1 שבבי בפלו – גללים של בפלו.

מתוך:  Mythology of the Blackfoot Indians – Wissler and Duvall, 1908, p. 19-21

 

 

באנר עליון פלאטפוט חדש

בלאקפוט

בלאקפוט