People of a Feather – אנשים של נוצה

תעודי, 92 דקות, 2011, קנדה

אנגלית או צרפתית

בימוי: Joel Heath

תסריט: Joel Heath

Dinah Kavik

Johnny Kudluarok

Community of Sankikluaq

הסרט מציג צילומים מרהיבים מצולמו במהלך שבעה חורפים בארקטי, ולוקח את הצופים למסע בזמן אל עולמם של בני האינואיט מאיי בלצ’ור (Belcher Islands) אשר במפרץ הדסון, קנדה. העבר, ההווה והעתיד שלובים ביחסים יחודיים עם ברווז האדרית. פלומת האדרית היא הנוצה החמה ביותר בעולם ומאפשרת לציפור ולבני האינואיט גם יחד לשרוד בחורפים הארקטיים הקשוחים. העולם המודרני מציב אתגרים לחיים המסורתיים כאשר בני האינואיט וברווזי האדרית מתמודדים עם שינויים בזרמים ובהתהוות קרח הים, אשר נגרמים על ידי סכרים הידרואלקטרים עצומים המספקים חשמל לחוף המזרחי של צפון אמריקה. בהשראת כוח ההמצאה של בני האינואיט והטכנולוגיה של נוצה פשוטה, הסרט הוא קריאה לפעולה לישום פתרונות אנרגיה שעובדים עם הטבע.

הסרט משלב שחזורים של חייהם של בני האיים בעבר, צילומי טבע, מידע ומחקר מדעי ומפגיש את הצופה עם דמויות מההווה והחיים העכשויים של בני המקום.

לאתר הסרט

לצפיה או הורדה בתשלום

<iframe src="https://player.vimeo.com/video/193565903" width="640" height="360" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe><!-- [et_pb_line_break_holder] --><p><a href="https://vimeo.com/193565903">People of a Feather (International)</a> from <a href="https://vimeo.com/arcticeider">Arctic Eider Society</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>

מילות מפתח

אינואיט – איי בלצ’ור – אידרית – מפרץ הדסון – קנדה – תעודי – סרט – הידרואלקטרי – שינוי אקלים – סכרים – חשמל – ארקטי – ציפור – נוצה  – ברווז אסקימו

Inuit – belcher islands – Hudson Bay – eider – duck – bird – feather – Canada – documentary – movie – hydroelectric – dam – climate change – electricity – feather – Joel Heath – Dinah Kavik – Johnny Kudluarok – Sankikluaq – traditional way of life – eskimo

אינואיט

אינואיט

  1. ראשי
  2. אינואיט
  3. אינואיט סרטים תיעודיים
  4. People of a Feather – אנשים של נוצה