בלאקפוט – סיפורים

מובאים כאן כמה סיפורים של בני בלאקפוט, בגרסאות שאינן בהכרח מיועדות לילדים ובתרגום חופשי.

מקורה של מקטרת הרפואה

לאינדיאנים של שבט הדם יש מקטרות רפואה כבר זמן רב מאוד. אחת המקטרות עתיקה כל כך עד שאיש אינו יודע מי יצר אותה. זוהי בוודאי המקטרת המקורית, שנתן הרעם. את כל מקטרות הרפואה נתן הרעם.

קראו עוד

מקורה של חנית הדוב

חלפו דורות רבים מאז התרחשו האירועים שאני עומד לספר. כלבים ולא סוסים הם ששימשו לבני הבלאקפיט חיות משא בימים ההם. בני השבט שלנו נדדו בחודש שבו העלים נושרים (בשלהי הסתיו)…

קראו עוד

סדרי החיים והמוות

פעם מזמן היו רק שני אנשים בעולם, איש זקן ואישה זקנה שמם. יום אחד הם שוטטו ופגשו זה את זה. אמרה אישה זקנה לאיש זקן: “בוא נגיע להסכמה כלשהי; בוא נחליט כיצד אנשים יחיו.”

קראו עוד

בלאקפוט

בלאקפוט

  1. ראשי
  2. תרבויות
  3. בלאקפוט
  4. בלאקפוט - סיפורים