Our Last Refuge – המפלט האחרון שלנו

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
תעודי, 25 דקות, ארה"ב, 2017

אנגלית

בימוי: Daniel Glick

סרט שנעשה במסגרת מאבק על שימור אזור במונטנה שהיה חלק מהשטחים המסורתיים של בני הבלאקפוט. האזור שנקרא גירית שתי-רפואות (Badger Two-Medicine) גובל בשמורת הבלאקפוט של ימינו ויש להם זכויות שימוש בו. בשנות השמונים הנפיקה ממשלת ארה"ב אישורי חיפוש נפט באזור. מאז מתנהל מאבק של בני הבלאקפוט, ארגוני סביבה ותושבים מקומיים. המאבק הצליח בינתיים למנוע את פיתוח האזור, אך הוא עדין לא הוכרע סופית. בסרט ישנם צילומי טבע רבים של האזור וראיונות עם בני השבט ופעילים סביבתיים. בין היתר הסרט נוגע בקצרה ביחסים של בני הבלאקפוט עם אמריקיים מנקודת מבטם, החל מהמפגש הראשון והקטלני אשר התרחש בין המשלחת הרשמית הראשונה לאזור בראשות לואיס וקלארק.

 

לצפיה ולאתר האינטרנט של המאבק

מילות מפתח

בלאקפוט – קנדה – קאינאי – בלאקפיט – תעודי – סרט – דם – ריקוד השמש  – חיים מסורתים – אינדיאנים – פיט סטנדיג אלואון

Blackfoot – Canada – kainai– Blackfeet – documentary – film – movie – Blood –  traditional way of life – American Indian – Native American – Pete Standing Alone

באנר עליון פלאטפוט חדש

בלאקפוט

בלאקפוט