Standing Alone עומד לבד

 

 
 תעודי, 57 דקות, קנדה, 1982

אנגלית

בימוי: Colin Low

כאדם צעיר פיט סטנדיג אלואון (Pete Standing Alone) מאומת הקאינאי (אחד משבטי הבלאקפוט) הרגיש יותר בבית בתרבותו של אדם הלבן, מאשר בתרבותו שלו. אולם כאשר הכתה בו ההכרה שילדיו יודעים מעט מאוד על מוצאם, הוא נהיה נחוש להעביר להם את המנהגים והמסורות של אבותיו. הסרט עוקב אחרי הביוגרפיה של פיט מהיותו עובד קידוחי נפט, רוכב רודאו ובוקר עד להווה בו הינו יליד העסוק בשימוש המסורת הרוחנית של בני שבטו בעידן תעשייתי. זהו הסרט השני שפיט עומד במרכזו. לפניו עמד במרכז הסרט מעגל השמש (Circle of the Sun) מ- 1960 ובמרכז הסרט לכנס (Round Up) מ-2010, אשר עוקבים אחריו מצעיר שתרבות אבותיו זרה לו עד להיותו מנהיג רוחני וחברתי המסור לתרבות אבותיו.

לצפיה

מילות מפתח

בלאקפוט – קנדה – קאינאי – בלאקפיט – תעודי – סרט – דם – ריקוד השמש  – חיים מסורתים – אינדיאנים – פיט סטנדיג אלואון

Blackfoot – Canada – kainai– Blackfeet – documentary – film – movie – Blood –  traditional way of life – American Indian – Native American – Pete Standing Alone

באנר עליון פלאטפוט חדש

בלאקפוט

בלאקפוט